Ingezonden stuk Burgerpartij De Fryske Marren – Democratische vrijheid
30 April 2019 – Eerder deze week zagen wij een post van een van onze collega’s op internet over de problematiek in Amerika. Een 19-jarige verdachte heeft vermoedelijk uit haat gehandeld en een synagoge hebben beschoten. Terwijl wij deze berichtgeving lezen kan je maar tot 1 conclusie komen en dat is dat het werkelijk verschrikkelijk is! Aan de andere kant van de oceaan kunnen wij (helaas) niets veranderen. Waar we wel (al zij het in mindere mate) iets meer kan betekenen is in onze eigen gemeente.

Naar onze beleving gaan er dingen best wel goed maar zijn er ook nog behoorlijk dingen mis binnen onze eigen gemeente grenzen. Uitkering behoeftigen worden beboet omdat zij niet ‘de juiste’ informatie hebben kunnen overleggen met onze ambtenaren. Ook al proberen zij zich aan de regels te houden die hen worden opgelegd, missen wij tussen de regels door het ‘humanitaire beleid’. Ondanks de nieuwe woon mogelijkheden die zijn toegezegd blijken deze woningen al in te zijn gevuld naar het maximale in binnen het gemeente beleid. ‘Starters’ krijgen niet of nauwelijks de kans binnen onze gemeente, welke overigens steeds meer op het ‘Wassenaar’ van het Noorden begint te lijken. Een miljarden concern krijgt meer dan een miljoen aan lokale overheidssteun voor opleidingen te behouden buiten onze gemeente grens.

Binnen de WMO staat ons als gemeenteraad een belangrijke en zeker niet dankbare taak om gelden te vinden zodat deze binnen de gemeente betaalbaar blijven. Deze maatregelen vinden overigen niet alleen binnen het WMO plaats maar ook op andere afdelingen. En ondanks dat het FNP tegen de zandwinning heeft gestemd is dit wel degelijk een overblijfsel van hun beleid wat zij 4 jaar lang hebben gevoerd met het CDA. De Christelijke partij zit echter nog immer op het politieke pluche en laat haar (naar onze bescheiden mening) geldingsdrang weer flink opspelen. Een van de voorbeelden die naar boven komt drijven is het te realiseren werkplekken binnen het gemeentehuis. Ditmaal echter gesteund door Groen Links, de VVD en de PVDA.

De bedragen die hier bij komen kijken zijn niet gering. Wij zullen geen exacte bedragen noemen, maar de kosten lopen in de miljoenen. Hoe kunnen wij ons als gemeente dit soort bedragen verantwoorden als er elders, bijvoorbeeld binnen het WMO tekorten bestaan? Hoe gaan de raadsleden om met deze ‘last’?

Zelfs de discussie over de mogelijke realisering geeft ons een naar gevoel. Hoe kan het dat diverse bedrijven in Friesland in verschillende dorpen een vestiging hebben en dit prima samenwerkt met elkaar. Waarom zou dit binnen onze gemeente dit niet mogelijk lijkt te zijn? Waarom is het dan nodig om bijvoorbeeld ‘Woudstate’ op te heffen en kan de gemeente niet als ieder ander bedrijf (zonder winst oogmerk) opereren en haar inwoners bedienen?

De reden waarom ‘onze’ partij de ‘Burgerpartij De Fryske Marren’ is genaamd komt niet uit de lucht vallen. Ondanks dat de inwoners er vanuit mag worden gegaan dat alle partijen voor het volk op behoren te komen, hebben wij al langer het gevoel dat dit al lang niet meer het geval is. De partijen die de meeste stemmen hebben mogen ontvangen zijn na de verkiezingen al lang niet meer bezig met uw zorgen. Zij zijn zich vooral aan het oriënteren op de volgende stap in hun politieke carrière (daarbij opgemerkt dat er slechts een aantal uitzonderingen zijn zoals bijvoorbeeld Christen Unie en de NCPN).

Nee, de sociale cohesie binnen de politiek met het doel om u, als stemmer en inwoner te dienen is ver uit het zicht. Het College van Burgemeester en Wethouders staat vaak lijnrecht tegenover de gemeenteraad. Dit is jammer. Persoonlijk had ik het graag anders gezien waarin de ambtenaren meer met de raadsleden overleg plegen en daardoor meer begrip voor elkaar creëren. Voorstellen kunnen op die manier worden aangepast en beter worden uitgevoerd. Binnen de gemeente wordt er uit gegaan van het BOB principe.

B eeldvorming
O ordeelvorming
B esluitvorming

Wij hebben bemerkt dat dit niet voldoende en afdoende is. Het idee is dan ook om deze doelstelling aan te passen naar BOBOC:
B eeldvroming
O pties
B eslui
O pdracht
C ontrole

Als gemeenteraad is het de tijd om de eerder uitgegeven mandaten terug te nemen en als raad de regie wederom in handen te nemen. Niet langer het zittende kartel van B & W de regie te laten bepalen, maar de macht terug naar het volk, zoals het ooit (democratisch) bedoeld is en was…