Ingezonden: Onderzoek naar mogelijkheid supermarkt aan Polle afgerond

19-07-2020 LEMMER – De vraag is echter of het onderzoek wat er heeft plaats gevonden op een juiste en onafhankelijke wijze is uitgevoerd. Het onderzoek zou middels een enquête digitaal zijn uitgevoerd. En daar zit al het eerste heikele punt. De enquête kon namelijk meerdere malen worden ingevuld door dezelfde link meerdere malen aan te klikken. Men kan zich dan afvragen of het onderzoek dan wel eerlijk heeft kunnen plaats vinden.

Daarnaast wordt er in de wandelgangen beweerd dat de uitkomsteen van het onderzoek bij het onderzoeksbureau al van tevoren bekend waren. De conclusie was dat de wensen van het College van B&W geen extra supermarkt wilde aan de Polle/Zeedijk te Lemmer.

De conclusie dat er economische gevolgen voor het centrum zou kunnen ontstaan door een supermarkt op een andere plaats te vestigen in Lemmer kan ook worden verwezen naar het rijk der fabeltjes. Er is op geen enkele wijze in het rapport terug te vinden waarop deze conclusie gebaseerd is of zou zijn.

Het lijkt er dan ook op dat de democratie en vrije marktwerking in Lemmer er niet is of bestaat. Het College beslist immers wat er wel of niet mag gebeurden op basis van een verouderd coalitie akkoord waar geen voortschrijdend inzicht in terug is te vinden.

Nee de gemeente De Fryske Marren is een instituut waar geen ruimte is of bestaat voor vooruitgang. Nu is Lemmer veroordeeld tot het hanteren van ‘de rotte kies’ van Lemmer De Polle. Verpaupering en zicht op een vervallen gebouw is vooruitgang volgens dit College van B&W.

Men zou verlangen naar de tijd dat de fusie van gemeenten niet plaats had gevonden. Toen was er nog ruimte voor vooruitgang. Nu is alles wat er buiten Joure plaats vindt van ondergeschikt belang…

(Ingezonden door een betrokken inwoner)