Ingezonden – Gaat de omkromte ten onder?

20-10-2020 JOURE – Een gezegde luidt: De waarheid bestaat niet, ieder heeft zijn/haar eigen waarheid. Een fraai voorbeeld hiervan is het Petear van 7 oktober jl. ter voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering van De Fryske Marren van 28 oktober aanstaande. In een theatraal betoog zet een bewoner uiteen dat bewoners emotioneel ten onder dreigen te gaan aan de gevolgen van de openbaarheid van de singel Omkromte. De bewoners voelen zich bekeken, slapen slecht door gedachten over mogelijke gluurders en inbrekers en ga zo maar door. Wie het hele verhaal wil horen verwijs ik naar het beeldverslag op de site van De Fryske Marren.

Ik kan het haar niet ontzeggen, je moet maar lef hebben om voor de gemeenteraad oorzaak en gevolg om te draaien en een emotioneel beroep te doen op de leden van de gemeenteraad. Om de bewoners te redden van de boze buitenwereld door tegen het voorgenomen besluit van het college van B&W te stemmen ( nl. de openbaarheid van de Omkromte te handhaven).

Gemeenteraad, wees op uw hoede. Pas op, dat u door krokodillentranen en onjuiste informatie niet op het verkeerde been wordt gezet. Alles wordt uit de kast gehaald om de openbaarheid op te heffen.

Wanneer we echter naar de feiten kijken, is er een andere waarheid.Tot 2014 was geen probleem. Nadat de bewoners daar zijn komen wonen is men in actie gekomen tegen de openbaarheid van de aangrenzende Omkromte. Begonnen is met het aanbrengen van versperringen en het mobiliseren van de buurtbewoners. Wandelaars werden aangesproken, eerst vriendelijk, maar wel later steeds indringender en onvriendelijker. Wandelaars voelden zich geïntimideerd, werden bang en durfden niet meer over de singel te gaan. Een inwoner schroomde zelfs niet om een wandelaar eerst onheus op de singel te bejegenen en dit ’s avonds aan de voordeur van betrokkene nog eens dunnetjes over te doen. Deze persoon ging er echter niet op in toen een vertegenwoordiger van Wandelnet Nederland hen uitnodigden de politie een proces-verbaal van de overtreding op te laten maken.

Ook werd er in het Petear gesproken dat bewoners zich door de wandelaars bekeken, en onveilig voelt. Mijn eerste reactie zou zijn, dat kan ik me voorstellen. Maar als je de situatie ter plekke in ogenschouw neemt (ik kan dit de raadsleden aanbevelen) en de geschiedenis er bij haalt, kom je snel tot andere gedachten.

De singel is in totaal ongeveer 12 meter breed en werd van de aangrenzende tuinen gescheiden door bomen, struikgewas en een sloot. Bij bewoners die dit intact hebben gelaten is dit een natuurlijke scheiding die de nodige privacy geeft. De aanwonende bewoners daarentegen heeft echter de sloot gedempt, struiken en bomen verwijderd en het eigen grasveld achter de woning doorgetrokken tot aan de overkant van de singel. Als je nu het pad volgt en je komt bij het perceel van het de bewuste bewoners loop je dus over het gazon. Het oude voetpad is hier danig vernield.

Gemeenteraadsleden, let op uw zaak, alles wordt er naar toe geredeneerd dat de singel Omkromte dicht moet. Het mag niet zo zijn dat de mensen die onjuiste informatie verspreiden, informatie verdraaien en wandelaars onheus benaderen, uw steun krijgen. En is de Omkromte nu echt zoveel anders dan vele andere plekken in Joure waar een openbaar pad vlak langs het eigen perceel loopt?

Ik wil u vragen: Steun het verzoek van het college van B&W zodat de Jouster bevolking weer ongestoord gebruik kan maken van de singel Omkromte.

Inzender is bekend bij de redactie