Ingezonden: Dubieus financieel beleid De Fryske Marren

14-11-2019 JOURE – Gisteravond werd er in de raadszaal De Fryske Marren gedebatteerd werd over de programma begroting van 2020 – 2023. Het bleek dat er financieel tegenvallende resultaten aan het licht kwamen. Het weerstandsvermogen van de gemeente blijkt onder de ondergrens uit te komen. Diverse raadsleden en partijen uitten hun zorgen over deze ontwikkeling. Eén wethouder vroeg echter om vertrouwen in het College.

Ditzelfde college komt vandaag naar buiten met het bericht dat gemeenschapsgelden aan zal worden gewend voor een lening aan een ondernemer. Ook gaat het niet om een klein bedrag, maar om een lening van €450.000,-. Maar wat nu als het park Sybrandy niet aan de (financiële) verwachtingen voldoet? Risicomanagement was leek gisteravond het magische woord, net als vandaag.

D66 wist bij het college al aan te geven dat een investeerder voor een dergelijk project 6 procent rente vraagt. De ondernemer van het park hoeft slechts 2 procent te betalen. En dat met de wetenschap dat de financiële reserves binnen de gemeente onder het afgesproken niveau duiken. Je zou toch verwachten dat raadsleden daar toch iets meer over te zeggen zouden hebben.

Het FNP vroeg om opheldering ten aanzien van het risicomanagement maar kreeg als antwoord de cijfers in december af te wachten. Is het bij het College nu dan nog niet duidelijk hoe het er financieel voor staat? Dat zou toch wel heel vreemd zijn. De gemeente Heerenveen is jaren lang een artikel 12 gemeente geweest. Het lijkt erop dat gemeente De Fryske Marren hard op weg is om hetzelfde lot te ondergaan. En dat is toch niet wat ik verwacht had toen ik in deze gemeente kwam wonen.

Deze betrokken inwoner vindt het allemaal maar dubieus…

(Afzender is bekend bij de redactie)