Ingezonden: Brêgepop ‘festival voor ambulance’

17-04-2023 SCHARSTERBRUG – Veel jeugd kan niet de dure drankjes op festivals betalen. Daarom komen ze vaak met vriendengroepen bij elkaar om van tevoren al enige alcoholische drankjes te nuttigen. Sommige ouders zijn hiervan op de hoogte en weten dat jeugd van onder de 18 jaar drinken. Echter komt het ook regelmatig voor dat ouders hier niets van weten met soms nare gevolgen.

Alleen al op vrijdag zijn de ambulance diensten bij Brêgepop meer dan 20 maal opgeroepen. Reden: jeugd die teveel drankjes op hadden. In een enkel geval moest ook de maag van één persoon ter plaatse leeg worden gepompt wegens het nuttigen van teveel alcohol. Ouders zijn op dat moment niet op de hoogte van de gebeurtenissen van hun kroost. Pas bij aankomst in het ziekenhuis wordt duidelijk wat er is gebeurd.

Maar ook op het festival wordt vaak drank of andere verdovende middelen naar binnen gesmokkeld. Daar kan het personeel niet altijd iets aan doen omdat de jeugd erg vindingrijk is met het verstoppen ervan. Eenmaal binnen krijgen de 18-plussers een bandje om zodat je kunt zien dat iemand ouder is. Echter is het nagenoeg onmogelijk om deze ook te controleren dat zij alcoholische drankjes voor anderen meenemen.

Je vraagt je af of er iets tegen te doen is. Wellicht dat bij entree er bij een vermoeden van (veel) alcohol gebruik een blaastest kan worden afgenomen en wanneer iemand medewerking weigert, de persoon in kwestie de toegang te weigeren. Je zou er ook voor kunnen pleiten om meer controleren. Echter kost dit vaak meer geld van de organisatie wat de prijs van de drankjes mogelijk weer opdrijft.

Maar dat de ambulance diensten zo vaak onderweg zijn tijdens en voor de bezoekers van een muziekfestival, baart mij wel zorgen.

Jan J.