Informatie wedstrijddag skûtsjesilen Terherne


01-08-2017 TERHERNE – Teneinde het verloop van de samenvallende Hardzeildag van de Sneekweek en de SKS-wedstrijd bij Terherne zo goed mogelijk te laten verlopen is een draaiboek opgesteld. Dit is tot stand gekomen in goed overleg en samenwerking tussen de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS), de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS), Provinciale Waterstaat en Rijkswaterstaat.

Uitgangspunten zijn dat zowel KWS als SKS op deze dag kwalitatief goede wedstrijden moeten kunnen organiseren. Onder voorwaarde dat het SKS-publiek bij Terherne deze wedstrijd goed moet kunnen volgen en dat het SKS-publiek dat met boten komt, geen hinder oplevert voor de wedstrijden van de Sneekweek en de SKS. Het normale programma voor deze dag is aangepast, zodat zowel de SKS als Sneekweek beide hun evenement op dezelfde dag kunnen organiseren. Beide organisaties zijn voor ‘go of no-go’ afhankelijk van de weercondities. Pas op de dag zelf wordt a.d.h.v. de actuele situatie besloten of de wedstrijden doorgang kunnen vinden. Beide organisaties onderhouden hierover continue contact met weerman Piet Paulusma. 

Voor de SKS geldt volgens haar reglement een ‘go/no-go moment’ om 11.00 uur door een advies van haar Minwaarrie. Op deze wedstrijddag kan alleen gestart worden binnen de tijdspanne van 15.55 tot uiterlijk 16.45 uur. Het uiterlijke tijdstip ‘go/no-go’ voor de SKS is om 15.45 uur. Bij doorgang van de wedstrijd wordt dan het waarschuwingssein van 10 minuten voor de start gegeven. Publiek dat met de boot naar de SKS wedstrijd bij Terherne komt kijken, wordt verzocht om vanaf 15.00 uur te komen. Indien men eerder is, kan men een plek zoeken in het wachtgebied aan de noordkant van het PM-kanaal (snelvaargebied is gesloten deze middag).

De Snitser Mar wordt de gehele dag gebruikt als wedstrijdwater, door zowel de Sneekweek als SKS, vandaar het uitdrukkelijke verzoek niet door de wedstrijdvelden te varen of de organisatie te hinderen. De vaargeul van het PM-kanaal op de Snitser Mar wordt om 14.00 afgesloten tot 18.00 uur. Alleen beperkte doorvaart voor recreatievaart (met een maximale diepgang 1.70m) is mogelijk aan de bovenzijde – langs gele tonnen – Snitser Mar.