In enkele dagen ruim 400 aanmeldingen voor Stichting Stikstofclaim

16-10-2019 JOURE – Tot dusver hebben zich ruim 400 boeren aangemeld als ‘gedupeerde’ op de website van Stichting Stikstofclaim. De website staat sinds vrijdag 11 oktober online. De stichting wil de schade die de veehouderij wordt berokkend door het beleid van het Rijk en de provincies rond het reduceren van de stikstofemissie gaan verhalen op de overheid. Daartoe wil de stichting collectieve procedures starten. De binnengehaalde schadevergoedingen worden toegekend aan de deelnemers. Deelname kost 150 euro.

Door de stikstofmaatregelen, die de Rijksoverheid en de provincies willen gaan nemen, worden miljarden euro’s economische waarde van de agrarische sector afgenomen. De voorgestelde vergaande maatregelen zullen volgens Stikstofclaim alle veehouderijsectoren treffen. De overheid gaat haar maatregelen nemen op grond van de uitkomsten van rekenmodel Aerius van het RIVM, dat een onzekerheid rapporteert in de berekeningen van 50 tot 100 procent (bron RIVM) en volgens stichting Stikstofclaim nooit gevalideerd is met metingen.