In beweging komen voor het eigen plan


23-02-2018 OUWSTERHAULE – Het is weer tijd om even bij te praten en ervaringen met elkaar te delen. Dit keer willen we dat doen onder het genot van een kop soep en een broodje. We gaan het hebben over hoe we samen in beweging kunnen komen, om de inwoners van de Fryske Marren steeds meer zelf de regie te geven. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten we er met elkaar regelmatig aandacht aan besteden. We zijn daarin al even onderweg en hebben al mooie dingen bereikt, maar er is ook nog wel een reis te gaan. En het plan voor die reis willen we deze avond maken en daarnaast gaan we elkaar inspireren.

Wanneer?
Donderdag 5 april 2018 Dorpshuis De Hichte, Heerenweg 2, 8513 CM Ouwsterhaule

Programma

17.00 uur: Inloop
17.15 uur: Soep met brood
17.30 uur: Opening
17.40 uur: In 2017 in beweging gebracht door: De wethouder, het sociaal wijkteam, Adviesraad Sociaal Domein en Hof en Hiem
18.20 uur: Met elkaar in gesprek
18:45 uur: Pauze
19:00 uur: Met elkaar in gesprek
19.30 uur: Afronding
19.45 uur: Einde

Aanmelden
Wij nodigen u, als Plaatselijk Belang, vrijwilligersorganisatie of als (zorg-) professional, van harte uit om bij één van deze bijeenkomsten aanwezig te zijn. Aanmelden kan via de website van gemeente De Fryske Marren: www.defryskemarren.nl/netwerkbijeenkomst. Let op: aanmelden kan uiterlijk tot donderdag 15 maart a.s.

Wij vinden het erg belangrijk dat alle onderdelen van onze samenleving zo breed mogelijk vertegenwoordigd zijn. Daarom willen wij u vragen deze uitnodiging te delen met andere Plaatselijke Belangen, vrijwilligersorganisaties of (zorg-)professionals binnen uw netwerk.

Meer informatie
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs en hopen dat u erbij kunt zijn! Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam via sociaalwijkteam@defryskemarren.nl.

Graag tot ziens!