In 2019 grootste cao-loonstijging in 10 jaar

02-01-2020 JOURE – De cao-lonen zijn in 2019 gestegen met 2,5 procent. Dat is de grootste stijging van het afgelopen decennium. Sinds de tweede helft van 2017 loopt de cao-loonstijging vrijwel elk kwartaal op. Dit meldt het CBS op grond van voorlopige cijfers.

Cao-lonen stijgen minder dan consumentenprijzen
De cao-lonen zijn volgens deze voorlopige cijfers voor het eerst in vijf jaar minder gestegen dan de consumentenprijzen. De consumentenprijzen zijn in de eerste elf maanden van 2019 2,6 procent gestegen in vergelijking met de eerste elf maanden van 2018. Het jaarcijfer van de consumentenprijzen wordt op 9 januari bekend.

Weinig verschil per cao-sector
In 2019 is de cao-loonstijging in de drie cao-sectoren nagenoeg gelijk. Bij de overheid was de stijging met 2,6 procent het hoogst en bij de particuliere bedrijven met 2,4 procent het laagst. In 2018 waren de verschillen groter.

Horeca aan top
De werknemers in de bedrijfstakken horeca en de waterbedrijven en afvalbeheer hadden in 2019 de hoogste cao-loonstijging (3,1 procent). De bedrijfstak informatie en communicatie had met 1,6 procent de laagste cao-loonstijging.

In 2018 stegen de lonen het meest in het onderwijs (2,8 procent). Daar komt de stijging in 2019 uit op 2,1 procent. Dit is gebaseerd op 63 procent van de afgesloten cao’s. Voor een deel van 2019 is bij de cao’s primair onderwijs en voortgezet onderwijs nog geen definitief cao-akkoord bereikt.

Contractuele loonkosten stijgen harder
De contractuele loonkosten, de cao-lonen plus werkgeverspremies, stegen met 3,1 procent in 2019. Dit komt door de verhoging van de WW-premie (Algemeen werkloosheidsfonds) en de WAO/WIA-(basis)-premie. Sinds begin 2016 stijgen de contractuele loonkosten weer harder dan de cao-lonen.