IMF Subsidies toegekend

12-07-2019 JOURE – In totaal zijn er 27 projecten die op financiele steun konden rekenen. De projecten die binnen de Fryske Marren werden toegekend zijn onder andere het project van ‘Biodiversiteit en Dorpsverfraaiing’.

Binnen de dorpskernen het bijenlint (ander projectplan) dat op verschillende locaties in Terkaple en Akmarijp wordt aangelegd, voort te zetten in de initiatieven voor dorpsverfraaiing. Door middel van bloembakken wordt het aanzien van de dorpen verfraaid en daardoor de leefbaarheid en het plezier om in de dorpen te wonen verhoogd. Het doel van dit alles is het gemeenschapsgevoel te verhogen en de saamhorigheid te vergroten. Voor het project is een bedrag van €9867,- nodig. De subsidie die is toegekend bedraagt €3900,-

Dorpen Dragonbootrace
Dorpen Dragonbootrace is er om op losse en sportieve wijze de dorpen rond de Tsjûkemar-regio met elkaar te verbinden. Er werd een bedrag gezocht van €6.483,-. De toekenning bedraagt echter €2.300,-

Bijenlint Sintjohannesga
Men wil ervoor zorgen dat de bijen en andere insecten meer voedsel aangeboden krijgen. Tevens wil men zorgen voor meer bewustzijn bij de bewoners op het gebied van biodiversiteit. Dit wil men doen in gezamenlijkheid, omdat een dergelijk belangrijk thema de mensen dichter bij elkaar kan brengen in een sfeer van saamhorigheid. Voor de bewoners en bezoekers van de dorpen wil men het aangezicht van Sintjohannesga en omstreken verfraaien door middel van een prachtig bloemenlint. Voor het project is een bedrag nodig van €17.100,- Het bedrag wat gesubsidieerd wordt is €6.840,-

Uitbreiding kleedaccommodatie
Voetbalvereniging DWP, Sintjohannesga VV DWP heeft een toename van het aantal vrouwelijke leden. De voetbalvereniging is erg blij met deze ontwikkeling en wil dit ook verder stimuleren. Om dit te kunnen faciliteren is uitbreiding van de kleedaccommodatie noodzakelijk. De kosten hiervoor bedragen €192.177,55. Door een toekenning van €35.000,- is de realisatie een stap dichterbij gekomen en is de voetbalvereniging weer klaar voor de toekomst.