IKC St.Mattheüs in actie voor Malawi en Oekraïne  

08-03-2022 JOURE – Elk jaar rond de vastentijd komen kinderen van de IKC St. Mattheüs in actie voor een goed doel. Dit jaar is ervoor gekozen om twee doelen te ondersteunen: Oekraïne en de kinderen van een basisschool in Dzoole Village in Malawi.  

De situatie in Oekraïne is op dit moment schrijnend. Kinderen krijgen de nieuwsberichten van alle kanten te horen. Op school wordt hier aandacht aan besteed, maar dat is niet genoeg. We gaan ons inzetten om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor hulp! 

Daarnaast zijn er samen met de stichting “H.E.L.P. Malawi Nederland” twee projecten gekozen om tot actie te komen. Deze stichting is al jaren in Dzoole Village actief. De onder- en middenbouw zullen gaan sparen voor speelgoed en boeken. In 2016 is bij de school een bibliotheek ingericht en opgezet met ondersteuning van de stichting H.E.L.P. Malawi Nederland. Naast financiële ondersteuning en materiaal geeft de stichting ook begeleiding voor goed gebruik van de bibliotheek.

De bovenbouw spaart voor schoolgeld voor kinderen om naar het voortgezet onderwijs te gaan. Veel kinderen kunnen in Malawi niet naar het voortgezet onderwijs, want het is niet gratis en ouders kunnen het niet betalen. Daardoor missen veel kinderen een goede basis om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. H.E.L.P. Malawi Nederland zet zich in voor sponsoring van kinderen om naar het voortgezet onderwijs te kunnen gaan. 

Opzet van het project en actie
Vanaf 7 maart start de school met het project. Louise Swart en Anna-Maria Murtas van de stichting “H.E.L.P. Malawi Nederland” vertellen met een toneelstukje en een PowerPoint presentatie in de onder- midden- en bovenbouw over Malawi, het leven van de kinderen én de school. Later in deze week komen zij in de groepen zelf om dieper op het onderwerp en het actievoeren in te gaan. Ook is in alle groepen gesproken over de situatie in Oekraïne en de ontwikkelingen worden gevolgd.  

De kinderen mogen zelf acties bedenken om geld te sparen. Ze kunnen klusjes doen (heitje voor karweitje), lege flessen inzamelen etc. in overleg met hun ouders.
De initiatieven worden dagelijks in de groep besproken; het geld wordt direct mee naar school genomen om in de spaardoos te doen. Met een ‘geldthermometer’ wordt de opbrengst bijgehouden; wekelijks wordt de tussenstand genoteerd op een grote meter in de centrale hal waar ook een tentoonstelling over Malawi te zien is. 

Op woensdag 23 maart wordt een sponsorloop georganiseerd waar alle kinderen aan meedoen. Op donderdag 31 maart zal bij de afronding van het project de eindopbrengst bekend gemaakt worden. De eindopbrengst zal eerlijk verdeeld worden over beide doelen. 

We hopen op een betrokken en spaarzame periode voor iedereen!