IJsselmeergebied kan bijdragen aan energieopgave

17-02-2019 JOURE – In het IJsselmeergebied is ruimte voor zonne-energie en warmtegebruik. Naast de bestaande en geplande windmolens, is in dit gebied niet veel ruimte voor nieuwe windmolens.

Dat staat in de energieverkenning IJsselmeergebied waarin de mogelijkheden voor duurzame energieproductie in het IJsselmeergebied zijn onderzocht. De energieverkenning is in opdracht van de IJsselmeerprovincies uitgevoerd en wordt gebruikt om een regionale energiestrategie op te stellen. Deze verkenning geeft aan welke mogelijkheden en beperkingen er in dit gebied zijn.

De belangrijkste vraag waar de energieverkenning antwoord op geeft is in welke zones in het IJsselmeer ruimte is voor duurzame vormen van energieopwekking, -opslag en -infrastructuur. Daarbij is uitgebreid gekeken naar de kwaliteiten van het gebied en het huidige gebruik.

Kansrijke combinaties
In de energieverkenning is vooral gekeken naar bestaande technieken die (op korte termijn) economisch rendabel én direct beschikbaar zijn. Dit zijn bijvoorbeeld windturbines, zonnepanelen, geothermie en TEO (thermische energie uit oppervlaktewater). Verder is onderzocht waar energieproductie en andere functies elkaar kunnen versterken. Voorzitter van de Stuurgroep Energieverkenning IJsselmeergebied Sander de Rouwe: “Het IJsselmeer is geen gebied waar je zomaar energiekeuzes kan neerleggen. Een eerder rapport uit 2019 was te technisch. Daarom hebben wij als IJsselmeerprovincies opdracht te geven tot een energieverkenning die rekening houdt met ruimtelijke kwaliteit en samenhang met andere functies, zoals de natuurwaarden en toerisme.”