IFKS – Geen skûtsjesilen in 2020

04-09-2020 JOURE – Helaas heeft het bestuur van de IFKS moeten besluiten dat de geplande sluitingswedstrijden op 10 en 11 oktober in Heeg niet doorgaan. Dit, omdat het risico voor verspreiding van het Coronavirus te groot blijft. Als organisatie kunnen zij de verantwoordelijkheid om dit te voorkomen niet waarmaken.

In juni dit jaar werd duidelijk dat onze kampioenschappen dit jaar van 1 tot en met 8 augustus niet konden plaatsvinden. Het bestuur is toen, met de wedstrijdleiding, de mogelijkheden gaan onderzoeken om dit jaar nog IFKS-wedstrijden te organiseren in Heeg op 10 en 11 oktober, de datum waarop de jaarlijkse sluitingswedstrijd zou plaatsvinden in Heeg.

In een mail hebben zij de schippers 17 augustus jongstleden laten weten dat zij in overleg waren met de gemeente Súdwest Fryslân. De gemeente heeft zich heel coöperatief opgesteld. Wel steeds onder het voorbehoud dat de ontwikkeling van het coronavirus en de regelgeving hieromtrent ertoe kunnen leiden dat de wedstrijden niet doorgaan. De gemeente is nagegaan of onze organisatie met twee plannen zou kunnen volstaan om te voldoen aan de COVID-19 regels.

Een door onze wedstrijdleiding op te stellen plan op basis van het protocol van het Watersportverbond. Hierin wordt alles in en rondom de wedstrijd zo georganiseerd dat we zouden kunnen voldoen aan de coronaregels.

In een tweede plan zou een verdeling worden gemaakt van de dertig deelnemende skûtsjes verspreid over verschillende aanlegmogelijkheden in Heeg. De schepen zouden met niet meer dan twee skûtsjes naast elkaar mogen liggen. De IFKS organisatie zou dat moeten organiseren en handhaven. Hierbij was ervan uitgegaan dat deze wedstrijden niet veel publiek trekken.

De gemeente Súdwest Fryslân heeft met de Veiligheidsregio overlegd en deze week heeft een overleg van Gemeente, Veiligheidsregio en het IFKS bestuur plaatsgevonden. De verwachting van de Veiligheidsregio is dat deze wedstrijden veel meer publiek trekken dan de sluitingswedstrijden anders doen. Nu de jubileumwedstrijden van de SKS in Langweer, De Friese Hoek race in Lemmer en de Strontrace in Workum niet doorgaan, zouden het de enige skûtsjewedstrijden zijn die in 2020 in Fryslân plaatsvinden. Daarnaast is 10 en 11 oktober het eerste weekeinde van de herfstvakantie en zijn er in dit “coronajaar” meer watersporters op het water dan andere jaren. Toetsing van dit evenement aan de COVID-19 noodverordening van de Veiligheidsregio blijkt wel vereist.

Naast de verantwoordelijkheid voor de deelnemers en vrijwilligers van de organisatie is de IFKS ook verantwoordelijk voor het naleven van de coronaregels door het publiek dat op dit evenement afkomt. Ook op schepen die op en aan het Heegermeer gaan liggen om naar de wedstrijden te kijken. Zowel de organisatie als de handhaving daarvan is voor de IFKS niet haalbaar.

Bestuur en wedstrijdleiding hadden heel erg graag nog skûtsje wedstrijden georganiseerd in 2020. Dat wij daarbij wel aan de coronaregels moesten kunnen voldoen heeft steeds vooropgestaan. Helaas gaat het in 2020 niet lukken.

De IFKS bedankt de wedstrijdleiding en de gemeente Súdwest Fryslân voor alle (tevergeefse) moeite die er is gedaan om de wedstrijden door te laten gaan. De IFKS kijkt nu vooruit en richt zich op de organisatie van fantastische IFKS-kampioenschappen in 2021.