Iepen voor particulieren


03-04-2018 JOURE – Voor particulieren in de Friese gemeenten bestaat momenteel een regeling voor de aanplant van resistente iepen. Het gaat hierbij om aanplant van bomen in particuliere tuinen, monumentale erven en landschappelijke inpassing van (agrarische) bedrijven. Aanplant van de bomen is gratis. De bomen worden geleverd en aangeplant door de Stichting Iepenwacht Fryslân. De regeling is van toepassing voor het plantseizoen 2017/2018.

Karakteristieke boom
De iep is een mooie en sterke boom die thuishoort in het Friese Landschap. Helaas zijn in het verleden veel iepen verdwenen door de iepziekte. Karakteristieke beplantingen langs de wegen, op boerenerven en in de dorpen zijn daardoor aangetast. Gelukkig is de iepziekte inmiddels sterk teruggedrongen, dankzij een effectieve bestrijding en de aanplant van resistente soorten.

Meer informatie
Heeft u interesse? Dan kun u voor 1 juni 2018 contact opnemen met de coördinator van de Stichting Iepenwacht Fryslân via info@iepenwachtfryslan.nl.