Iepen Mienskipsfûns weer open voor aanvragen


09-01-2017 JOURE – Vanaf vandaag is het Iepen Mienskipsfûns weer open voor subsidieaanvragen. De provincie Fryslân is op zoek naar deze initiatiefrijke inwoners die een goed idee hebben om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren. Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die ervoor zorgen dat je prettig kunt wonen in jouw wijk, dorp of stad.

Ideeën die je leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân. Denk aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar ook gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap.
In 2017 kunnen initiatiefnemers subsidie aanvragen op de volgende momenten:
• Van 9 januari tot en met 3 februari
• Van 1 mei tot en met 24 mei
• Van 18 september tot en met 13 oktober

Advies en hulp bij uw project
De projectbureaus van Streekwurk helpen u graag bij het opstellen van het projectplan en het aanvragen van subsidie. Dien uw idee tijdig in op www.streekwurk.frl/imf, zodat er voldoende tijd is om uw idee te bespreken voordat u een subsidieaanvraag indient.