Iepen Mienskipsfûns weer open voor aanvragen


21-09-2017 JOURE – Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen tot en met 13 oktober 2017 subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Met deze subsidieregeling helpt provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze subsidieronde is ruim 1,4 miljoen euro beschikbaar.

Projecten in voille gang
Fryslân bruist van de initiatieven. Projecten die eerder subsidie ontvingen, zijn in volle gang. Van sportprojecten tot projecten op gebied van zorg en welzijn of natuur en landschap. Het dorpspark in Haulerwijk is hier een mooi voorbeeld van. Het park ligt naast verzorgingscentrum ‘Sinnehiem’. Binnenkort start de aanleg van een outdoor fitnesspark, een podium en een hondenspeelplaats. In het park is al een jongerenontmoetingsplek en een tuin. Met al deze voorzieningen wordt het een ontmoetingsplek voor jonge en oudere wijkbewoners, waar ze ook actief kunnen sporten. Verder knapt de gemeente de paden op, zodat het park voor iedereen goed toegankelijk is. Voor dit project ontving de initiatiefnemer plaatselijk belang ‘Vooruit Haulerwijk’ € 26.576,- uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. De totale investering betreft € 66.441,-.

Subsidie aanvragen
Initiatiefrijke Friezen kunnen tot en met 13 oktober 2017 (17:00 uur) een subsidieaanvraag indienen. De projectbureaus van Streekwurk in de vijf Friese regio’s helpen de initiatiefnemers graag bij het opstellen van een projectplan en de subsidieaanvraag. Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie is te vinden op www.streekwurk.frl/imf.