Iepen Mienskipsfûns levert 1144 projecten op

13-04-2019 JOURE – In vier jaar tijd zijn er 1144 mienskipsprojecten ondersteund met een bedrag van 17,6 miljoen euro. Dit subsidiebedrag droeg bij aan een totale investering van 47,5 miljoen euro in de leefbaarheid van Fryslân.

Gedeputeerde Johannes Kramer: “It IMF ferbynt minsken mei elkoar en liedt ta prachtige resultaten. Yn 2018 hawwe we 311 projekten fan, troch en út de mienskip stypje kinnen mei jild út it Iepen Mienskipsfûns. It IMF bestiet no fjouwer jier. Yn dy fjouwer jier hawwe wy 1144 prachtige projekten foarút helpe kinnen.”

Met deze subsidieregeling ondersteunt de provincie projecten van inwoners, waarmee zij de leefbaarheid in hun wijk, dorp, stad of op hun eiland verbeteren. Het doel is ‘Leefbaarheid en iedereen doet mee’. Het coalitieakkoord van 2015 onderstreepte drie specifieke doelen: kansen voor burgers, duurzame dorpen en landschap en cultuurhistorie. De projecten lopen zeer uiteen: van projecten voor permacultuur tot poëzieroutes en van sportevenementen tot koken voor dorpsgenoten.

LF2028
Het IMF was in 2018 nauw verbonden met het idee achter het Bidbook van LF2018. Tijdens alle subsidierondes werden er bonussen van €2018,- uitgereikt aan projecten die sterk bijdroegen aan de ambities van LF2018. De prijsuitreiking wordt in 2019 voortgezet in samenwerking met LF2028.

In 2019 zijn er weer drie tenders. De eerste is in februari afgesloten. Op 23 april gaat de tweede tender open voor nieuwe IMF-subsidieaanvragen. In september is de derde tender open.

Meer informatie: http://www.streekwurk.nl/imf