Iepen Mienskipsfûns Fryslân


14-08-2017 JOURE – De provincie Fryslân stelt in 2017 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers. In 2017 is weer geopend van 18 september tot en met 13 oktober voor aanvragen.

Van idee tot subsidieaanvraag
Om inzicht te krijgen of uw projectidee voor subsidie in aanmerking komt, biedt de provincie u de mogelijkheid uw projectidee af te stemmen met de projectadviseur van Streekwurk in uw regio. Samen bekijkt u of uw idee in aanmerking komt voor subsidie. Na aanmelding van uw idee neemt het projectbureau binnen enkele werkdagen contact met u op. Ook kunt u bij het projectbureau terecht voor advies over het opstellen van het projectplan en al uw vragen over het aanvragen van de subsidie.

Online subsidie aanvragen met digitale handtekening
U kunt uw subsidieaanvraag voor het Iepen Mienskipsfûns ook volledig digitaal indienen via een online aanvraagformulier. Hiervoor heeft u een digitale handtekening nodig. Houdt u er rekening mee dat u hiervoor een DigiD (groep van 5 natuurlijke personen) of eHerkenning 2+ (vereniging, stichting, coöperatie, Staatsbosbeheer) nodig heeft! Het aanvragen van eHerkenning kan een á twee weken in beslag nemen.

Vragen
Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en begeleiding van uw projectidee tot een subsidieaanvraag vindt u op de website van Streekwurk. Hier kunt u ook de voorwaarden en toetsingscriteria vinden die van toepassing zijn op de subsidieregeling. Vragen over uw reeds ingediende subsidieaanvraag kunt u stellen aan de afdeling Financieringen & Subsidies tel. 058 – 292 53 35 of via financieringenensubsidies@fryslan.frl