Iedere leerling 2 euro extra voor cultuuronderwijs


16-12-2017 JOURE – De provincie Fryslân stelt voor iedere leerling binnen het voortgezet onderwijs 2 euro extra beschikbaar voor cultuuronderwijs via de CJP Cultuurkaart. Met deze bijdrage wil de provincie Friese scholen stimuleren om deel te nemen aan de CJP Cultuurkaart. Gedeputeerde Sietske Poepjes en Walter Groenen (directeur CJP) reikten op vrijdag 15 december een CJP Cultuurkaart uit aan René Barendsma. René Barendsma is scholier op het CSG Comenius @Forum in Leeuwarden.

Gedeputeerde Poepjes: “De ambysje fan de provinsje is dat mear Friezen dielnimme oan keunst en kultuer. De CJP Cultuurkaart ferleget de drompel foar kultuerdielname. Dêr leverje wy graach in bydrage oan. Boppedat stimulearje wy dêrmei de kultueredukaasje op it fuortset ûnderwiis.”

CJP Cultuurkaart
Met de CJP Cultuurkaart is het voor zowel scholen als leerlingen makkelijker om deel te nemen aan culturele activiteiten. Scholieren van het voortgezet onderwijs krijgen met de pas korting op culturele activiteiten. Scholen kunnen de pas ook gebruiken om culturele activiteiten met de klas te betalen. Met de eenmalige bijdrage van € 88.325 wil de provincie Fryslân het deelnamepercentage van Friese scholen aan de Cultuurkaart verhogen.

CJP directeur Walter Groenen: “We zijn blij dat met de extra bijdrage van de provincie het voor Friese scholen nog aantrekkelijker wordt om deel te nemen aan de Cultuurkaart. Met deze bijdrage kunnen scholen makkelijker deelnemen aan culturele activiteiten die in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 worden georganiseerd. Ik nodig daarom ook alle VO-scholen in Fryslân en de rest van Nederland uit om met de CJP Cultuurkaart in 2018 naar de Culturele Hoofdstad te komen.”

De bijdrage is beschikbaar voor alle Friese scholen in het voortgezet onderwijs die voor het huidige schooljaar een Cultuurkaart aanvragen. Meer informatie over het CJP en de CJP Cultuurkaart is te vinden op de website: https://www.cjp.nl