HZPC zet 4% meer om in boekjaar 2019-2020

04-10-2020 JOURE – HZPC sluit het boekjaar 2019/2020 af met een omzet van 364 miljoen euro. Dat is 4% meer dan in het vorige boekjaar. Ook de gerealiseerde brutomarge is toegenomen. Hier staat tegenover dat de operationele kosten eveneens toenamen. Dit leidde tot een winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie van 17 miljoen euro. Vorig boekjaar was dit 18 miljoen euro.

In het afgelopen boekjaar heeft er een eenmalige afwaardering ter waarde van ruim 8 miljoen euro plaatsgevonden, waardoor de nettowinst fors is verlaagd. Het resultaat na belastingen bedraagt bijna 1,17 miljoen euro tegen 9,35 miljoen in het vorige boekjaar. Dit heeft mede geleid tot een dividenduitkering van 1 euro per certificaat van aandeel.

HZPC is onzeker over de vooruitzichten voor het lopende boekjaar 2020/2021. “Waar de gevolgen van de pandemie in 2019/2020 nog beperkt waren, verwachten we dat deze voor het komende boekjaar veel groter zullen zijn”, aldus Gerard Backx, topman van HZPC. “We hebben te maken met de directe als wel indirecte gevolgen van Covid-19.”

Een voorbeeld van een indirect gevolg is de bijzonder grote economische recessie in diverse landen waar HZPC pootaardappelen afzet. Deze recessie is in bijvoorbeeld Aziatische en Afrikaanse landen veel sterker dan in Europa of de Verenigde Staten. “We maken ons zorgen om het gebrek aan harde valuta in verschillende landen en de zeer lage prijs van consumptieaardappelen in nagenoeg alle landen. We zullen dan ook voorzichtig zijn het komende jaar”, aldus Backx.