HZPC past bijzondere strategie toe voor Russische markt

22-04-2021 JOURE – In Rusland volgt HZPC een onconventionele strategie om in dat land de pootgoedhandel voor de toekomst veilig te stellen. In 2019 werd er een kleinschalig teeltbedrijf opgezet om Russische contracttelers te voorzien van prebasis-pootgoed. In 2020 is daar de productie van miniknollen bij gekomen. Voor het komende seizoen hoopt het bedrijf nog een nieuwe locatie te vinden voor de prebasispootgoedteelt.

Rusland probeert de import van pootgoed af te bouwen. Het land is echter nog lang niet in staat om hetzelfde kwaliteitsniveau te halen als met Europees pootgoed. Bovendien stelt de aardappelverwerkende industrie hoge eisen, waar lokaal onvoldoende aan wordt voldaan. Dat maakt dat er mondjesmaat nog import wordt toegestaan, maar vooral dat er behoefte is aan kennisopbouw en het ontwikkelen van kwaliteitsteelt. Daarin ziet HZPC de kans om via een alternatieve route tóch de Russische groeimarkt te bedienen.

Dochterbedrijf HZPC Sadokas in Sint Petersburg heeft in Rusland een vrij solide basis opgebouwd met een aantal grote contracttelers. In 2019 startte HZPC ook voor eigen risico met primaire productie in Rusland. In de eerste 2 seizoenen is het gelukt om virusvrij uitgangsmateriaal te telen. Door de goederesultaten in het eerste seizoen is het bedrijf sneller dan gepland ook begonnen met de miniknollenteelt in Rusland Ook de miniknollenproductie was in het eerste seizoen 100% virusvrij. Het komende seizoen hoopt het bedrijf een nieuwe locatie te vinden voor de prebasispootgoedteelt.