HZPC betaalt 30,80 euro per 100 kilo over pootgoed van 2020

20-06-2021 JOURE – De uitbetalingsprijs voor pootgoedtelers van HZPC Holland voor de oogst van 2020 is uitgekomen op 30,80 euro per 100 kilo. Een prijs die iets boven de prognoseprijs van 30 euro uitkomt die afgelopen voorjaar is gecommuniceerd. 

De invloed van de coronacrisis is het meest merkbaar geweest in de Europese fritesindustrie. De afzet aan dit segment is veel lager uitgevallen dan HZPC had gepland bij de aanleg van de productie begin 2020. De Europese fritesindustrie heeft voor de komende consumptieoogst 2021 een kleiner areaal gecontracteerd, met als gevolg een lagere aankoop van pootaardappelen in het voorjaar van 2021.

Daar kwam bij dat HZPC sinds het voorjaar van 2021 nóg minder heeft kunnen leveren aan de fritesindustrie dan toen werd verwacht. De winst van HZPC zal als gevolg van de coronacrisis nihil zijn.