Huishoudens met eigen woning betalen meer lasten

06-04-2020 JOURE – Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 776 euro aan de gemeente. Dat is 5,0 procent meer dan vorig jaar. Er gaat 295 euro naar de ozb, 283 euro naar de afvalstoffenheffing en 199 euro naar de rioolheffing. Dit blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die COELO vandaag presenteert. COELO is een onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Huurders betalen gemiddeld 389 euro aan de gemeente. Dit bedrag is lager omdat huurders vaak geen ozb betalen. Zij betalen afvalstoffenheffing (gemiddelden 283 euro). In een deel van de gemeenten ook rioolheffing (106 euro). Ozb-tarief woningen stijgt sterker dan dat voor niet-woningen
Eigenaar-bewoners betalen gemiddeld 295 euro voor de ozb, 4,7 procent (13 euro) meer dan vorig jaar.

Ondernemers zijn vaak bang dat het ozb-tarief voor niet-woningen sterker stijgt dan dat voor woningen. Dat blijkt niet het geval te zijn, dit tarief stijgt gemiddeld 4,3 procent.

Afvalstoffenheffing stijgt tweede jaar op rij sterk
Zowel huurders als eigenaar-bewoners betalen afvalstoffenheffing.
Meerpersoonshuishoudens betalen gemiddeld 283 euro. Dat is 7,8 procent meer dan vorig jaar. Dit is het tweede jaar op rij dat de afvalstoffenheffing sterk stijgt. De stijging heeft meerdere redenen. Het Rijk heeft in 2019 de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogd en een deel van de gemeenten rekent deze kosten dit jaar voor het eerst door aan
hun inwoners.

Daarnaast zijn de inkomsten voor gemeenten uit ingezameld plastic en papier lager dan voorheen. Het bedrag dat een meerpersoonshuishouden aan de afvalstoffenheffing betaalt loopt per gemeente nogal uiteen. De kosten van afvalinzameling en –verwerking bleken in 2019 veel hoger dan was begroot. De stijging is nodig om de kosten te blijven dekken. In
Bronckhorst zijn huishoudens naar verwachting 15 procent goedkoper uit.

Stijging rioolheffing lager dan inflatie
In veel gemeenten is de rioolheffing voor eigenaar-bewoners hoger dan voor huurders. In 99 gemeenten betalen huurders helemaal geen rioolheffing. De stijging van de rioolheffing is daarmee lager dan de verwachte inflatie van 1,6 procent.

Provinciale belastingen
Ook provincies heffen belasting. Zij leggen een opslag bovenop de motorrijtuigenbelasting (opcenten). Gemiddeld betaalt een eigenaar van een benzineauto met het gewicht van een Golf 186 euro. Noord-Holland is het goedkoopst (156 euro) en Drenthe het duurst (212 euro). De opcenten worden dit jaar in acht provincies niet veranderd. Het gemiddelde stijgt
met 1,1 procent.

Waterschapslasten
Waterschappen heffen verschillende belastingen om de kosten van het zuiveren van afvalwater en de waterbeheersing te bekostigen. De waterschapslasten voor huurders stijgen gemiddeld 3,2 procent tot 267 euro. Deze stijging is het sterkst in Limburg (11 procent). Het waterschap gaat investeren om te voldoen aan klimaatdoelstellingen. Daarnaast zijn de kosten van afvalwaterzuivering gestegen. De lasten voor huurders dalen
dit jaar in geen enkel waterschap. Eigenaar-bewoners betalen gemiddeld 352 euro (stijging van 3,8 procent) aan het
waterschap.