Huishoudens in Friesland duurzaamste van Nederland

30-08-2020 JOURE – Afgelopen week werd de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten gepubliceerd. Daarmee is er inzichtelijk gemaakt hoe huishoudens duurzaamheid toepassen in en om het huis. Op basis van de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten zijn huishoudens in Friesland uitgeroepen tot het meest duurzame van Nederland.

Duurzaamste gemeenten in Friesland
De meeste duurzame gemeenten in de Duurzaamheidsindex, scoren relatief gezien het hoogst met betrekking tot: het aantal zonnepanelen, het aantal ISDE subsidieaanvragen en de mate van verstening. Friesland komt er als duurzaamste provincie van Nederland uit. Huishoudens doen het hier ruim drie keer beter dan landelijk gemiddeld (3,1).

In Friesland scoren de gemeenten Ameland (4,4), Opsterland (3,5), De Fryske Marren (3,2) het best, wat duurzaamheid betreft. Huishoudens op Vlieland hebben de grootste inhaalslag te maken. Hier doet men het juist minder goed dan landelijk gemiddeld (0,4).

Friese huishoudens kiezen vaak voor zonnepanelen
In totaal heeft 9% van alle Nederlandse huishoudens zonnepanelen op het dak. Op provinciaal niveau zijn er echter grote verschillen. Zo scoort Friesland met 13,1% bovengemiddeld goed wat zonne-energie betreft. 

In Friesland zijn huishoudens in Harlingen het meest begaan met (zelf) opwekken van energie middels zonnepanelen. Hier heeft liefst 28,3% van de huishoudens zonnepanelen. Per Friese gemeente zijn de verschillen in de zonnepanelen-index echter fors.

Friesland is minst versteende provincie
Verstening van tuinen is, met oog op duurzaamheid en milieu, ongunstig te noemen. Ondanks dat verstening er in bepaalde mate aanwezig is, kan Friesland zich de “meest groene” provincie noemen. Friese tuinen zijn namelijk voor ‘slechts’ 31,9% versteend; dit is significant minder dan het landelijke gemiddelde van 39,8%. 

In Nederland spant Flevoland de kroon met een versteningsgraad van 63%. Alle 6 gemeenten binnen deze provincie zijn minder ‘groen’ dan het Nederlands gemiddelde.