Hoorzitting commissie van advies voor de bezwaarschriften

18-06-2022 JOURE – Op woensdagavond 22 juni 2022 is er een openbare hoorzitting van de bezwarencommissie waarbij bezwaarschriften zullen worden behandeld inzake het besluit van burgemeester en wethouders met betrekking tot:

  • afwijzing van de aangevraagde ontheffing van het gebruik van de parkeerschijf in de parkeerschijfzone te Langweer (aanvang 19.00 uur);
  • de verleende vergunning voor het gebruik van het Trekkersveld in Oosterzee voor maximaal 23 kampeerplaatsen (aanvang 19.30 uur). 

Hoorzitting bijwonen
Belangstellenden kunnen de hoorzitting bijwonen (locatie: Party-/Zalencentrum ’t Haske, Vegelinsweg 20 te Joure). Het kan zijn dat het bezwaarschrift alsnog is ingetrokken, dat de aanvangstijd van de hoorzitting op verzoek van belanghebbenden is gewijzigd of dat het bezwaarschrift op verzoek van belanghebbenden achter gesloten deuren wordt behandeld.

Dag van de hoorzitting
Het is, als u zich heeft aangemeld, verstandig op de dag van de hoorzitting contact op te nemen met het secretariaat van de bezwarencommissie (telefoonnummer 14 05 14) over eventuele wijzigingen.