Home-Start van start in Zuidoost Friesland met Humanitas


20-09-2017 JOURE – Maandag 18 september vond de start plaats van Home-Start in Zuidoost Friesland. Home-Start is een vorm van laagdrempelige opvoedondersteuning door vrijwilligers. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact aan ouders met kinderen in de leeftijd tot 7 jaar. Home-Start wordt in Zuidoost Friesland uitgevoerd door Humanitas in samenwerking met de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland, Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren.

Wat is Home-Start?
Home-Start is ondersteuning van ouders bij de opvoeding door vrijwilligers. Home-start is ontstaan in Engeland als aanvulling op professionele hulp- en dienstverlening en wordt wereldwijd in 20 landen uitgevoerd. Home-Start is een voorbeeld van een ‘grass root-programma’ en is met en door de doelgroep zelf opgezet. Het vertrekt vanuit de problemen die gezinnen dagelijks ervaren. De gezinnen geven zélf aan op welke gebieden zij steun wensen: hun vraag staan centraal. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning en praktische hulp. Home-Start wil met het programma het zelfvertrouwen van ouders vergroten en hun sociale relaties versterken. Ook wordt voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen.

Humanitas
Humanitas voert Home-Start uit en is aangesloten bij het landelijke steunpunt. De uitvoering en ondersteuning van Home-Start krijgen vorm binnen een licentieovereenkomst, uitgegeven door de stichting Home-Start Nederland. Vrijwilligers worden begeleid door een professionele coördinator, in dienst van Humanitas. Deze coördinatoren ondersteunen de vrijwilligers, zorgt dat de vrijwilligers opgeleid zijn en organiseren themabijeenkomsten.

Vrijwilliger worden?
Bij Home-Start ondersteunt een vrijwilliger ouders ongeveer een jaar. De relatie tussen de ouder en de vrijwilligers is op basis van gelijkwaardigheid. Dit is een andere relatie dan tussen een ouder en professional. Wilt u vrijwilliger worden, meld u aan bij: Margriet Verloop (m.verloop@humanitas.nl) voor Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland en bij Karlijn Houben (k.houben@humanitas.nl) voor de gemeenten Súdwest-Fryslan en De Fryske