Hoger beroep om ganzenschade

25-04-2020 JOURE – De provincie Fryslân gaat in beroep in zes zaken rondom de tegemoetkoming van ganzenschade. Zij is het niet eens is met de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland van 13 maart jl. waarin de beroepen van de zes boeren tegen hun tegemoetkoming in de ganzenschade gegrond is verklaard.

De zes boeren bezitten gronden buiten ganzenfoerageergebieden. Voor schade door ganzen buiten foerageergebieden geldt een eigen risico van 20%. Volgens de rechtbank heeft de provincie Fryslân niet goed onderbouwd waarom dit eigen risico in het algemeen passend is. Ook vraagt de rechtbank nader te motiveren of dit eigen risico passend is voor specifiek deze zes gevallen.

De provincie heeft besloten om hoger beroep in te stellen. De provincie is het niet eens met de rechtbank dat het eigen risico per individuele boer gemotiveerd moet worden.