Hoge waterstanden in het oosten

22-02-2022 JOURE – De aanhoudende neerslag en de harde wind uit het westen zorgen voor hoge waterstanden op de Friese boezem in oosten van de provincie. Het Wetterskip is extra alert op de gevolgen in het gebied rondom de boezem (het stelsel van meren en vaarten).

Vorige week brachten zij uit voorzorg het boezempeil al omlaag. De grond in Friesland is door de overvloedige regenval verzadigd van water en neemt daardoor niet meer water op. Hierdoor stijgen de peilen in de polders snel. De gemalen worden volop ingezet om de polders  weer leeg te pompen. Bovendien is vanwege de sterke westenwind het water in het oosten van de provincie aanzienlijk hoger dan normaal.

Voor de zeedijken volstaat de reguliere inzet. Uit voorzorg hebben we wel de zeegemalen langs de Waddenkust bij hoogwater afgesloten, evenals de coupure in de keermuur van Harlingen, de keersluis in Harlingen en de Tsjerk Hiddessluis in Harlingen. Opruimwerk langs de vloedlijn neemt het Wetterskip mee in het dagelijks werk. Omdat de spuicapaciteit met deze windrichting verminderd is, zetten ze naast het Hooglandgemaal ook het Woudagemaal in om water af te voeren naar het IJsselmeer.