Hoe kunnen we ons aanpassen aan de klimaatverandering?

19-05-2019 JOURE – Het klimaat verandert en dat vraagt om aanpassingen in de omgeving. Graag nodigen wij u uit om hier met ons over mee te praten en denken: hoe gaan we om met de gevolgen van klimaatverandering, welke maatregelen zijn er mogelijk, wat zijn risicogebieden, wat doet de overheid en wat kunt u zelf doen? Op maandagavond 20 mei bent u van harte welkom bij de klimaatbijeenkomst in het Woudagemaal, Lemmer. Een informatieve avond die u niet wilt missen! Om 19.15 uur staat de koffie klaar, om 19.30 uur start het programma. Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom. U kunt zich nog aanmelden t/m 19 mei.

Toekomstbestendig samen met inwoners en instellingen
De vier typen effecten van klimaatverandering zijn wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Een belangrijk onderdeel in onze omgeving is hoe we omgaan met de steeds hevigere hoosbuien of langdurige regenval. Het gaat erom dat we een klimaatbestendige gemeente blijven. Zo willen we de riolering en het watersysteem bestand maken tegen het toekomstige klimaat. Dit doen we door samen met inwoners en samenwerkingspartners passende maatregelen te bedenken. Doel is om ervoor te zorgen dat we in de toekomst droge voeten houden, maar ook dat planten, bomen en sloten niet verdrogen. Om te beginnen zijn eerst de kwetsbare locaties in kaart gebracht. Denk aan laagliggende wijken en straten of weilanden, waar regenwater meer kans heeft om te blijven staan of moelijker kan wegstromen. Deze locaties willen we tijdens de klimaatbijeenkomst samen met u bespreken.

Meedenken over maatregelen
Om goed om te gaan met klimaatverandering zijn er verschillende soorten maatregelen die de gemeente én inwoners kunnen nemen. Voor een groot deel hebben die te maken met de inrichting van de woon- en leefomgeving. Deze ideeën, maar ook uw eigen ervaringen en ideeën, bespreken we met elkaar tijdens de klimaatdialoog, zodat we samen werken aan oplossingen. Vaak weet u zelf, als inwoner of ondernemer, het beste wat er in uw (woon)omgeving gebeurt bij hevige neerslag. Die kennis is heel waardevol bij het bepalen van maatregelen om bijvoorbeeld wateroverlast te voorkomen. Ook de provincie en Wetterskip Fryslân zijn deze avond aanwezig. Wethouder Frans Veltman opent de avond om 19.30 uur. Naast een informatief gedeelte over onder meer de klimaatscan en de risicokaart, gaan we actief met elkaar in gesprek over verschillende oplossingen en maatregelen, aan verschillende tafels.

U kunt zich aanmelden t/m zondag 19 mei door een mailtje te sturen naar ruimtelijkbeheer@defryskemarren.nl met onderwerp ‘klimaatbijeenkomst’.

Wanneer:

 
Maandagavond 20 mei 2019.
Inloop 19.15 uur, start programma 19.30 uur.
Eindtijd 21.30 uur
Waar:
 
Woudagemaal – Panoramazaal,
Gemaalweg 1a in Lemmer.
Voor wie:
 
Inwoners, ondernemers, besturen van plaatselijke belangen en bedrijventerreinen.
Maar ook iedereen die interesse heeft in dit onderwerp.