Historische foto’s Wetterskip Fryslân afgestaan aan Tresoar


29-09-2017 LEEUWARDEN – Een deel van het archief van Wetterskip Fryslân is gister officieel overgedragen aan historisch centrum Tresoar. Het gaat om ruim 2000 gedigitaliseerde foto's en dia's uit de periode van 1890 tot 1990. De historische bibliotheek en de archieven van de voorlopers van het Wetterskip Fryslân waren al eerder bij Tresoar ondergebracht.

De 2000 foto's van het Wetterskip worden onderdeel van het Frysk Foto-archief. Daarmee zijn ze via het internet toegankelijk voor iedereen. Een grote leverancier was opzichter J. Klazema van Provinciale Waterstaat. Hij maakte honderden foto's en dia's van sluizen en gemalen in Fryslân. De afbeeldingen geven een goed beeld van het werk van de Fryske wetterskippen en de invloed daarvan op de inrichting van het landschap.