Het maai seizoen is weer begonnen!

13-06-2019 JOURE – Twee keer per jaar worden de bermen in De Fryske Marren gefaseerd gemaaid. Dit in de periode van juni tot oktober 2019. Opvallend is dat het maaien van de twee bermkanten van een weg niet gelijktijdig gebeurt. Er zit minstens een maand tussen. De reden van deze aanpak: het behoud van biodiversiteit.

Bescherming van flora en fauna
De gemeente maait de bermen kant voor kant en laten daarbij gedeeltes staan om zo de flora en fauna te beschermen. Tijdens het maaien van de bermen loopt er altijd één collega voorop om de berm te controleren. Op die manier blijven er altijd genoeg planten en kruiden staan die insecten van voedsel voorzien.

Daarnaast heeft het combineren van een hoge berm met een gemaaide berm nog een ander nut. Vlinders halen hun voedsel namelijk uit de hogere planten, maar leggen hun eitjes bij de lagere. De insecten zijn dus gebaat bij zulke hoogteverschillen.

Het gunstige effect van biodiversiteit
Het goede leefklimaat voor insecten dat zo in stand blijft, bevordert tegelijkertijd de aanwezigheid van diverse vogels, omdat zij hier genoeg voedsel vinden. Een ander voordeel is dat bijen en andere insecten een gunstige invloed hebben op nabijgelegen landbouwpercelen. Verder draagt de biodiversiteit bij aan het bestrijden van plagen, zoals die van de eikenprocessierups.