Het gebruik van antibiotica in de dierhouderij stabiliseert

12-06-2019 JOURE – De Autoriteit Diergeneesmiddelen SDa heeft het rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2018’ gepresenteerd. Het antibiotica gebruik in bij koeien en varkens is licht gedaald. In de kalver- en kalkoensector is een duidelijke afname in het gebruik van antibiotica en in de vleeskuikensector stijgt het licht. Het gebruik van antibiotica in de konijnensector wisselt nogal. Over het algemeen is er een trend waarin er een afname is te zien.

Ten opzichte van 2009 is de verkoop van antibiotica voor dieren gebruik met 63,8% afgenomen. Het gebruik van derde keuze middelen, is wederom zeer laag. Het bgrootste deel van de bedrijven heeft het gebruik onder de streefwaarde kunnen houden.

Het bestuur van de SDa dringt er op aan om het antibiotica beleid verder te ontmoedigen. Belangrijk is om bedrijven onder de loep te nemen die de meeste winst te behalen en waar het risico op immuniteit het grootst is. In de zomer van 2019 zullen ook de nieuwe referentiewaarden en de nieuwe referentiesystematiek van de dierenartsen bekend worden gemaakt.