Herstelwerkzaamheden plasdrasgebied Rotsterhaule

28-02-2021 ROTSTERHAULE – Afgelopen zaterdag is er aan de Liemdijk te Rotsterhaule begonnen aan de herstelwerkzaamheden van het plasdrasgebied. De plaatselijke vogelwacht SintJohannesga-Rotsterhaule werkt hierbij samen met it Fryske Gea. In totaal wordt er €20.000,- geïnvesteerd in de herstelwerkzaamheden.

De belangrijkste focus ligt op twee broedeilanden die visdiefjes moeten gaan lokken. Visdiefjes helpen roofvogels tegen te houden die jonge kuikentjes opeten. Ook kieviten helpen bij dit doel. Inzet is om de het teruglopende aantal broedende weidevogels in het gebied weer te laten groeien.

Ervaring heeft geleerd dat steenmarters en vossen het niet prettig vinden om door water te moeten gaan. Vandaar dat de eilanden uitkomst moeten bieden. De vogelwacht binnen 5 jaar de eerste succesvolle cijfers te kunnen presenteren.