Herstelwerkzaamheden op nieuwe begraafplaats Lemmer

23-08-2019 LEMMER – Door de jaren heen en door de aanhoudende droogte hebben er veel verzakkingen plaatsgevonden op de begraafplaats in Lemmer aan de Straatweg. Hierdoor is het gras moeilijk te onderhouden. De gemeente wil hier graag iets aan doen door deze grasmatten weer te herstellen. Hierdoor zal het aanzicht van de grasmat verbeteren. Het is de bedoeling dat we verschillende grafrijen gaan ophogen met zwarte grond en opnieuw inzaaien met gras. Als voorbeeld zijn er drie grafrijen gedaan zoals te zien is op de foto.

Uitvoer werkzaamheden begraafplaats
De werkzaamheden worden niet in één keer gedaan. De rijen die het meest verzakt zijn worden als eerst opgevuld. Het opvullen van alle rijen is een proces van meerdere jaren en doen we tussen de overige werkzaamheden door. Tijdens de werkzaamheden zijn de graven altijd bereikbaar. Het kan helaas eens voorkomen dat de graven iets moeilijker toegankelijk zijn, doordat de grasmatten opnieuw zijn ingezaaid. We proberen de werkzaamheden per rij daarom zo snel mogelijk af te ronden, zodat u hiervan zo weinig mogelijk hinder ondervindt.