Herstel van schade aan wegen en paden

08-09-2019 JOURE – Door meer droogte ontstaat er meer schade aan wegen en paden dan voorheen: denk aan het verzakken van bermen en wegen waardoor scheuren in het asfalt ontstaan. Ook in onze gemeente speelt dit probleem, vooral in het veenweidegebied. De komende tijd gaat de gemeente op verschillende locaties met herstelwerkzaamheden aan de slag, omdat zij onze wegen en paden veilig willen houden.

Schade door droogte
Na de droge zomer van 2018 is er door onze gemeente voor € 50.000,- aan herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Denk hierbij aan het ‘plakken’ van scheuren, het dichtmaken van gaten en het ophogen van bermen. Het dichtmaken van scheuren is een tijdelijke oplossing, voordat een volledig nieuwe asfaltlaag wordt aangelegd. Doel van het herstelwerk is het in stand houden van de veiligheid van de wegen. Ook de komende tijd gaat de gemeente met herstelwerkzaamheden aan wegen en paden aan de slag. De aannemer start in de week van 18 september, onder andere op de Meerweg en de Terhernsterdyk.

Inspectie en vervolg
Iedere twee jaar vindt er een inspectie van wegen en paden plaats; de inspectie die momenteel nog loopt zit in de afrondende fase. Vooruitlopend op het rapport gaat de gemeente een aantal locaties nu alvast herstellen. In de loop van 2019 en 2020 worden de overige locaties hersteld of vervangen. In de kadernota van 2019 is, naast het reguliere onderhoudsbedrag, een bedrag van € 250.000,- beschikbaar gesteld voor noodreparaties in verband met de droogte. Dit geld is nu beschikbaar zodat we kunnen starten met de eerste reparaties.

Voorbereiding op locaties
Voorbeelden van locaties waar herstel nodig is zijn de Meerweg in Rohel, de Hornstermeerweg in Vegelinsoord, Haulstersingel bij Joure, Koopmanweg en Kempenaersweg in Echten en Echtenerbrug, de Lange Hoek en Mardijk in Elahuizen en de Terhernsterdyk. Het ophogen van bermen doet de gemeente zoveel mogelijk zelf en momenteel vinden de voorbereidingen hiervoor plaats: Zo brengt de gemeente grond ter plaatse en op de wegen brengen we vakken aan, zodat de aannemer hier medio september kan starten met het herstellen van het asfalt. In overleg met hen geven we prioriteiten van locaties aan.

Toekomst
De reden van schade is vaak een combinatie van veengrond, bomen in de berm en een lage waterstand waardoor meer verzakkingen ontstaan. Meer droogte zal als gevolg van klimaatverandering structureel zijn. In het beleidsplan Wegen 2020-2024 houdt de gemeente hier dan ook rekening mee. Het betekent dat in de toekomst de huidige wegen en paden minder lang meegaan. Bij de aanleg van nieuwe wegen en paden moet worden ingespeeld op de nieuwe klimaatsituatie en de lagere waterstand.