Herstel in Natura 2000-gebieden kan maar is soms erg kostbaar

14-10-2020 JOURE – Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft door de ingenieursbureaus Witteveen+Bos en Arcadis een doorlichting van de Natura 2000-gebieden laten uitvoeren – onder meer om na te gaan of herstel van structureel zwakke gebieden mogelijk is. Zij concluderen dat herstel in kwetsbare natuurgebieden kan. De vraag is alleen tegen welke prijs en of dat proportioneel is. Een snelle route is er niet. Het Rijk wil dat gesprek – in samenwerking met de provincies – aan gaan met de Europese Commissie.

De inzet is om zo effectief mogelijk de Natura 2000-doelen te halen, stelt Schouten. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of bepaalde beschermde soorten niet beter op andere plekken kunnen floreren. Het kabinet betrekt dit onderzoek bij de actualisatie van de nieuwe Natura 2000-beschermingsdoelen. Aanpassingen zijn volgens de minister toch al nodig als in de toekomst vanwege nieuwe inzichten over het tempo of de omvang van klimaatverandering bepaalde doelen niet haalbaar blijken.