Herstel grondwaterstand in hooggelegen deel van Nederland duurt tot voorjaar 2020

24-05-2019 JOURE – Het herstel van de grondwaterstanden in hooggelegen gebieden van Nederland duurt minstens nog tot na de winter 2019/2020, aldus Dimmie Hendriks van kennisinstituut Deltares. Uit prognoses op basis van modelsimulaties met het Landelijk Hydrologisch Model blijkt dat de grondwatervoorraad in de zomer van 2019 ook bij een periode met veel neerslag in de hooggelegen gebieden laag blijf. In een droog scenario dalen de grondwaterstanden in heel Nederland tot ruim onder de langjarige waarden.

“Er zijn meerdere manieren om de grondwatervoorraad te verbeteren”, aldus Hendriks. Naast aanpassen van beleid rondom grondwateronttrekkingen zijn er ook andere handelingsperspectieven, zoals vasthouden van water door verhoging van stuwpeilen, verhogen van de drainagebasis, het verbeteren van de infiltratie van de neerslag in de ondergrond en berging van oppervlaktewater in de ondergrond tijdens natte perioden.