Herinrichting Haulsterweg – definitief ontwerp klaar

05-07-2021 HASKERHORNE – Het kruispunt Huisterheide aan de Haulsterweg in Haskerhore wordt binnenkort aangepakt. Na een intensief communicatie- en participatietraject zijn de wensen van de inwoners zoveel als mogelijk in het definitieve ontwerp verwerkt. Het definitieve ontwerp vindt u op de projectpagina Haulsterweg Haskerhorne. Eind dit jaar wil de gemeente starten met de werkzaamheden die tot begin 2022 duren.

Waarom een herinrichting?
Er zijn veel aanleidingen om de Haulsterweg en de kruising met de Jousterweg aan te pakken. Zo zijn de stoepen in slechte staat, is er extra onderhoud aan het groen nodig en moet de inrichting van de weg beter passend worden voor het huidige gebruik. Dit en de wensen vanuit het dorp zijn zoveel als mogelijk meegenomen in het definitieve ontwerp.

Wat gaat de gemeente aanpassen?

  • Stoep: aan beide zijden van de rijbaan komt een stoep. Omdat er maar weinig ruimte is, wordt deze aan één zijde smaller (90 centimeter) dan aan de andere zijde (150 centimeter).
  • Snelheidsremmers: de aanwezige drempels worden verwijderd. Om de snelheid te verminderen komen er (beperkte) asverschuivingen in de rijbaan die opgevangen worden bij de kruisingen.
  • Bomen: een deel van de bomen blijven staan en daar worden de groeiomstandigheden verbeterd, zodat wortelopdruk in de toekomst voorkomen wordt. Door de asverschuiving wordt daar ruimte voor gemaakt. Daarnaast vergroten we de plantvakken voor de bestaande bomen en komen er bloeiende planten waarmee we de biodiversiteit vergroten.
  • Betonstrook: langs de rijbaan komt een betonstrook om extra stevigheid van de rijbaan te realiseren.
  • Parkeerplaatsen: de parkeerplaatsen worden aan beide zijden en verspreid langs de weg gemaakt. Dit geldt ook voor de containeropstelplaatsen.