Herinrichting centrum maandag van start

25-10-2019 TERHERNE – Maandag wordt het centrum van Terherne opnieuw ingericht. Door de werkzaamheden nu uit te voeren, heeft het dorp er het minste last van tijdens het toeristisch seizoen. De werkzaamheden hebben gevolgen voor het doorgaand verkeer.

Wat gaan we doen?
Het centrum van Terherne gaat flink op de schop. De herinrichting behelst een deel van de Buorren, de Gravinnewei, Kûpersleantsje en Syl. Ook wordt in de Gravinnewei op een drietal plekken de riolering vervangen. De herinrichting houdt in dat zowel de weg, de pleinen als de trottoirs worden aangepakt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Nota Infra BV.

Planning en fasering
De aannemer begint maandag 28 oktober met zijn werkzaamheden. De planning is dat de doorgaande weg (vanaf de brug tot aan de Gravinnewei) de komende periode in fases wordt aangepakt. Zodra de doorgaande weg gereed is, worden de aangrenzende delen (pleinen, Syl, Kûpersleantsje en achter het dorpshuis) aangepakt. De fasering van het werk is het best uit te leggen op een plattegrond. De fases en plattegrond kunt u downloaden onderaan deze tekst.

De planning is dat de herinrichting klaar is voor de opening van het watersportseizoen. De werkzaamheden vinden in de herfst en de winter plaats zodat ze het toeristenseizoen niet benadelen. Als er tijdens de werkzaamheden een langere periode van onwerkbaar weer (langdurige neerslag en of vorst) komt, worden de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd en zodra het weer het toelaat weer opgepakt. Uiteraard zal het verkeer in de periode dat het werk stil ligt door Terherne kunnen rijden.

StartWeek
Fase 128 oktober 2019week 44 t/m 45
Fase 211 november 2019week 46
Fase 318 november 2019week 47 t/m 48
Fase 42 december 2019week 49 t/m 51
Fase 56 januari 2020week 2
Fase 613 januari 2020week 3 t/m 4
Fase 727 januari 2020week 5
Fase 83 februari 2020week 6 t/m 8
Fase 924 februari 2020week 9
Fase 102 maart 2020week 10

Bereikbaarheid
Het doorgaand autoverkeer kan tijdens de werkzaamheden niet door Terherne passeren. Voetgangers en fietsers kunnen dat wel.

Bestemmingsverkeer kan van maandag tot en met vrijdag tussen 16.00 uur ‘s middags en 8.00 uur ‘s ochtends wel langs de werkzaamheden rijden om bij huis of van huis te komen. Ook in het weekend is dit mogelijk.

Delen van het centrum die al klaar zijn of waar nog niet gestart is, zijn ‘gewoon’ bereikbaar.

Openbaar vervoer
De afsluiting heeft ook effect op lijn 95 die door Terherne rijdt. De bus rijdt zijn reguliere route voor 8:00 uur, na 16:00 uur en in het weekend. Tijdens de stremming op werkdagen tussen 8:00 en 16:00 uur zet Arriva een pendelbus in. Voor de dienstregeling kunt u terecht op de website van Arriva. Ook voor vragen over de dienstregeling kunt u contact opnemen met Arriva.

Gebruikers van het leerlingenvervoer worden geïnformeerd door het taxibedrijf of de chauffeur over wijziging in opstapplaatsen of routes.

Afvalinzameling en bevoorrading
Bewoners kunnen hun afvalcontainer gewoon aan de weg zetten op de gebruikelijke dag. De aannemer zorgt er daarna voor dat de container geleegd kan worden. De bevoorrading van en afvalinzameling bij ondernemers vraagt om iets meer afstemming. Zij kunnen contact opnemen met de aannemer Nota Infra om afspraken te maken.

Ontwerp
Het ontwerp voor de herinrichting is na diverse gesprekken met en in het dorp eind 2018 vastgesteld. Het ontwerp kunt u downloaden onderaan deze tekst.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden en de stremmingen? Samen met de aannemer informeren we u via een speciale nieuwsbrief.

Meer informatie?
Heeft u vragen over het project?

  • Haije Loonstra (gemeente De Fryske Marren)
    Telefoonnummer 14 05 14.

Heeft u vragen over de uitvoering, planning of bereikbaarheid?

Te downloaden: