Herdenken van oorlog en vieren van vrijheid met scholieren Balk

13-04-2019 BALK – Donderdag 11 april was de jaarlijkse herdenking met de drie basisscholen in Balk. De kinderen uit de oudste groepen van de drie scholen staan elk jaar in april samen stil bij de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog. Ook nu lazen ze zelfgeschreven gedichten voor, hielden een minuut stilte en legden bloemen bij het monument aan het raadhuis. Wethouder Luciënne Boelsma stond in haar toespraak stil bij het woord vrijheid en hoe belangrijk het is dat wij zelf – in alle vrijheid – in het leven keuzes mogen maken.

Monument
Op de plaquette aan het raadhuis staan de namen vermeld van vijf oorlogsslachtoffers uit Gaasterland, omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Soldaat, onderduiker of verzetsstrijder. Jacobus Boomsma, Jeen Hornstra, Joop Schweitzer, Johannes Nagelhout en Teeuwes de Boer. “Fallen yn ‘e striid tsjin ûnrjocht en slavernij, dat wy yn frede foar rjocht en frijdom weitsje”. Het monument is geadopteerd door de drie basisscholen. Gemeente en scholen houden hier jaarlijks met de leerlingen van de oudste groepen een herdenkingsbijeenkomst. “Achter alle vijf namen op het monument zit een verhaal van moed, onrecht, soms toeval maar vooral een verhaal van de keuzes die zij hebben gemaakt in de tijd van oorlog”, vertelde Luciënne Boelsma.

Vrijheid
Wij kunnen in deze tijd in alle rust en vrede keuzes maken, zonder bang te zijn, lichtte de wethouder toe. “Bijvoorbeeld wat voor sport je doet, welke kleren je draagt, wie je vriendjes zijn. Zoals jullie vast wel weten komen er weer vluchtelingen in het AZC hier in Balk. Deze mensen komen uit landen waar je niet zelf mag kiezen. Er heerst vaak onderdrukking en de machthebbers bepalen hoe je moet leven en wie er niet welkom zijn in het land. Wij kunnen het ons niet voorstellen, maar zo gaat het wel. De kinderen uit die landen, die jullie misschien treffen in het dorp of op het voetbalveld, hebben vaak al heel veel meegemaakt. Het is fijn dat ze in ons land Nederland, in onze provincie Friesland en in jullie dorp Balk in vrijheid mogen leven en hun keuzes mogen maken.

Herdenken met scholieren
Ook in Nijemirdum en in Oudega zijn afgelopen week herdenkingen met de basisscholen geweest. Goed om met de jeugd hierbij stil te staan, vaak met de verhalen van de lokale gebeurtenissen en slachtoffers in die tijd. In Joure en omgeving was de jaarlijkse fietstocht langs de gedenkplaatsen, waar ook weer veel scholen aan meededen. Verder zijn in veel dorpen in onze gemeente de voorbereidingen voor de herdenkingsbijeenkomsten op 4 mei weer in volle gang. Binnenkort plaatsen we een overzicht hiervan in de krant en op deze website. Ook gemeentebestuurders zijn weer zoveel mogelijk aanwezig bij de lokale herdenkingen.