Helft Nederlandse melkveehouders koopt geen fosfaatrechten


05-12-2017 JOURE – Ruim 50 procent van de Nederlandse melkveehouders geeft aan geen fosfaatrechten te willen kopen. 25 procent juist wel. De overige 25 procent twijfelt. Dat blijkt uit de wekelijkse poll op melkvee.nl, waarop afgelopen week bijna 1.200 sitebezoekers hun stem uitbrachten.

‘Prijs te hoog’
De 50 procent stemmers, die geen fosfaatrechten willen kopen, hebben daar verschillende redenen voor. Het overgrote merendeel – ruim 30 procent van het totaal aantal stemmende veehouders – vindt de huidige markprijzen voor fosfaatrechten simpelweg te hoog. De overige 20 procent koopt – ongeacht de prijs – sowieso geen fosfaatrechten aan. Tien procent heeft al fosfaatrechtopties Een aanzienlijk deel van de 25 procent fosfaatrechtkopers geeft aan al opties op fosfaatrechten te hebben (tien procent van het totaal van de stemmende melkveehouders). De andere 15 procent wacht nog even tot volgend jaar, maar is zeker voornemens te investeren in de rechten.

Potentiële groep kopers groter dan 25 procent
Het andere kwart van de stemmende melkveehouders twijfelt nog. Afhankelijk van wat de prijs doet, kopen zij wel of geen fosfaatrechten aan. Dit betekent dat de potentiële groep kopers nog wel wat groter kan worden dan de 25 procent die nu al aangeeft te willen kopen. Of zij dat ook allemaal kunnen, valt te bezien. Countus accountants en adviseurs gaf twee weken geleden op deze site aan dat uit hun berekeningen bleek dat slechts één op de vijf melkveehouders voldoende middelen heeft om in 2018 fosfaatrechten te kopenen de generieke korting van 8,3 procent terug te kopen.

Een tiende deel van de stemmers op de poll gaf aan geen melkveehouder te zijn. De percentages in dit artikel zijn daarvoor gecorrigeerd en daardoor gebaseerd op het gedeelte van de stemmers dat wél melkveehouder is.