Heerlijk wonen en genieten in Wyldehoarne

17-06-2020 JOURE – Binnenkort start de gemeente met de verloting van tien kavels in het uitbreidingsplan Wyldehoarne, fase 3B II. Het waterrijke plan ligt aan de noordoostzijde van Joure en is onderdeel van een eerdere uitbreiding in dit gebied.

Kavels aan het water
Omdat er in een eerder stadium weinig belangstelling voor deze kavels was, zijn de ruimtelijke uitgangspunten gewijzigd. De kavels zijn nu allemaal direct gelegen aan het recreatieve water en bieden veel privacy. In het plan is ruimte voor de bouw van tien twee-onder-één-kapwoningen.

De kavels voor de bouw van een halfvrijstaande woning worden uitgegeven in de vrije sector. Dit houdt in dat u als koper uw eigen aannemer mag uitzoeken. De kavels zijn ruim van opzet. De oppervlaktes variëren van 379 m2 tot en met 440 m2. De kavels zijn ongeveer 36 meter diep. De prijzen variëren van circa €  71.000,- incl. BTW tot en met circa € 85.000,- incl. BTW. De oppervlaktes en de daaraan gekoppelde kavelprijzen kunnen na definitieve inmeting iets afwijken.

Gasloos
Net als in onze andere uitbreidingsplannen, wordt ook in Wyldehoarne gasloos gebouwd. U moet dus als mogelijke toekomstige bewoner zelf zorgen voor een alternatieve verwarmingsbron. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een warmtepomp. U bent in ieder geval vrij in het kiezen van uw eigen leverancier.

Medebouwer
Voor de bouw van een twee-onder-één-kapwoning heeft u een medebouwer nodig. Deze medebouwer mag alleen een particulier zijn en dus geen aannemersbedrijf!  Mocht u interesse hebben voor de bouw van een twee-onder-één-kapwoning, dan raden wij u aan om alvast op zoek te gaan naar een medebouwer. U en jouw medebouwer moeten zich gelijktijdig (als koppel) inschrijven voor de verlotingsdatum!

Inschrijving en verloting
De kavels in Wyldehoarne worden uitgegeven door middel van verloting. Iedereen kan zich inschrijven om deel te nemen aan deze verloting.
Inschrijven kan van 22 juni tot en met 30 juni. De – wegens coronamaatregelen – digitale verloting vindt plaats op donderdag 9 juli.

Vragen of meer informatie?
Voor vragen kunt u, van dinsdag tot en met donderdag, contact opnemen met Wieneke Riemersma via telefoonnummer 14 05 14.