Heeft uw sociale en/of culturele amateurclub hulp nodig?

02-05-2020 JOURE – Door de maatregelen rondom het coronavirus is veel veranderd in het openbare leven. Ook het culturele veld wordt hierdoor geraakt. Alle evenementen zijn afgelast tot 1 september, maar ook repetities en samenkomsten zijn niet meer toegestaan. Gemeente De Fryske Marren betreurt het als sociale en/of culturele amateurclubs, zoals een fanfare of toneelclub, door de coronamaatregelen in financiële problemen komen. Waar mogelijk willen wij clubs graag helpen om deze tijd van crisis door te komen.

Heeft u hulp nodig of een goed idee?
Wij horen graag of en zo ja, op welke wijze sociale en/of culturele amateurclubs hulp nodig hebben om deze crisistijd door te komen. Daarnaast zijn wij uiteraard ook benieuwd naar de wijze waarop clubs er wel in slagen om deze lastige periode het hoofd te bieden. Op basis van de binnengekomen reacties, bekijken wij op welke wijze we als gemeente samen met de amateurclubs tot oplossingen voor acute problemen kunnen komen.

U kunt een mail sturen naar Julia Tomasoa, beleidsmedewerker cultuur via j.tomasoa@defryskemarren.nl of met haar bellen via ons algemene telefoonnummer 14 05 14 (zonder kengetal).

De brief aan culturele en sociale clubs kunt u onderaan deze tekst downloaden.

Te downloaden: