Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in uw dorp, wijk of buurt te verbeteren?

20-04-2019 JOURE – Gemeente De Fryske Marren is op zoek naar initiatiefrijke bewoners die een goed idee hebben om de leefbaarheid in hun dorp, wijk of buurt te verbeteren! Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. De 2e drie subsidieronde gaat binnenkort open namelijk van 23 april tot 15 mei.

Hoe werkt het?
Stichtingen, verenigingen, coöperaties en groepen van minstens vijf personen kunnen subsidie aanvra­gen. Via www.streekwurk.frl/idee  kunt u uw eerste idee indienen. Het projectbureau van Streekwurk in uw regio neemt dan contact met u op, om te bespreken of uw idee past binnen de voorwaarden van het IMF. Samen werken we toe naar een vol­waardig projectplan. Daarna kunt u de officiële aanvraag indienen en wordt uw project ter beoordeling voorgelegd aan een platform. Dit is een onafhankelijke groep van inwoners uit uw eigen regio. Zij adviseren of uw project in aanmerking komt voor subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns.

Inspiratie of hulp nodig?
Op www.streekwurk.frl/projecten ziet u een over­zicht van ruim 250 projecten die al afgerond zijn. Denk aan kunst-, cultuur-, natuur, zorg- en sport-projecten of projecten die duurzaamheid stimule­ren. Projectideeën kunt u het hele jaar met ons bespreken. Zij geven u graag advies.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de dorpencoördinatoren via dorpencoordinatoren@defryskemarren.nl.