Haven Sint Nicolaasga wordt uitgebaggerd


21-04-2017 SINT NICOLAASGA – De firma Zijsling heeft namens de Provincie Friesland de opdracht gekregen om de vaart tussen de Follegasloot (hoge brug) en de havenvaart van Sint Nicoaasga uit te baggeren. Watersport Vereniging Sint Nicolaasga is uiteraard erg content met de beslissing van de Provincie.

Het zorgt ervoor dat de haven van Sint Nicolaasga voor de leden als zowel voor andere watersporters goed te bereiken is de komende jaren is. De werkzaamheden rondom het baggeren zal in totaal ongeveer 2 weken in beslag nemen.