Handreiking Veehouderij en Gezondheid en Omwonenden voor overheden

15-07-2019 JOURE – De handreiking is bedoeld om het bevoegd gezag te ondersteunen in de besluitvorming over veehouderijen in relatie tot de gezondheid van omwonenden. Naast de handreiking is ook het rapport ‘Risicomodellering Veehouderij en Gezondheid over endotoxinen beschikbaar

In de handreiking wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste verbanden tussen veehouderijen en de gezondheid van omwonenden, die uit het onderzoek Veehouderij en Gezondheid en Omwonenden naar voren zijn gekomen. Ook de onzekerheden in de bestaande kennis komen aan de orde. 

In het rapport ‘Risicomodellering Veehouderij en Gezondheid wordt aangegeven dat er een grotere correlatie bestaat tussen longproblemen en endotoxinen dan tussen longproblemen en fijnstof. Er is gebruik gemaakt van daadwerkelijke metingen om de endotoxineconcentraties van verschillende diersoorten in veehouderijen te meten. De metingen zijn gebruikt om een rekenmodel te maken, gebaseerd op onder meer dieraantallen en weers- en windomstandigheden.

Zie voor meer informatie de Handreiking Veehouderij en Gezondheid en Omwonenden en de publicatie Risicomodellering veehouderij en gezondheid.