Grote uitbreidingen elektriciteitsnet Friesland Liander

01-10-2020 JOURE – Vandaag heeft Liander zijn plannen gepubliceerd voor de grote uitbreidingen in Friesland, Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Gelderland voor de komende tien jaar.

Nederland schakelt om naar een duurzame energievoorziening. Wind- en zonneparken produceren steeds meer groene stroom die via het elektriciteitsnet naar de verbruikers elders in het land getransporteerd moet worden. Daarnaast vragen onder meer de groeiende industrie, agrarische sector, elektrisch vervoer en duurzame woonwijken steeds meer elektriciteit. Om aan al die vraag te kunnen voldoen is op veel plekken minstens een verdubbeling van de capaciteit van het elektriciteitsnet nodig. 

Liander investeert in Friesland
Friesland kent veel landelijk gebied dat zich goed leent voor de opwekking van duurzame energie. Het aantal windmolens en vooral zonnedaken en -weiden dat duurzame energie opwekt groeit snel. Deze ontwikkeling is nodig om de duurzame energiedoelen te realiseren en heeft tegelijkertijd een grote impact op het elektriciteitsnet. Voor de periode tot 2029 voorziet Liander op dit moment voor Friesland en de Noordoostpolder dat 40 van de 70 stations overbelast raken. Om dat te voorkomen gaat Liander in Friesland de komende tien jaar zo’n dertig nieuwe stations bouwen en veertig bestaande stations uitbreiden. Bekijk de visuele weergave voor Friesland

Bekijk de visuele weergave voor alle regio’s