Grootste krimp consumptie huishoudens ooit gemeten

15-05-2020 JOURE – Consumenten hebben in maart 6,7 procent minder besteed dan in maart 2019, meldt het CBS. Dit is de grootste krimp van de binnenlandse consumptie door huishoudens die het CBS ooit heeft gemeten. De consumenten gaven vooral minder uit aan diensten en duurzame goederen. De bestedingen aan voedings- en genotmiddelen groeiden daarentegen sterker dan ooit tevoren.

De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen

Consument besteedt vooral minder aan diensten en duurzame goederen
De uitgaven aan diensten lagen in maart 11,8 procent lager dan een jaar eerder. Diensten betreffen onder meer een bezoek aan restaurant, kapper, theater, pretpark, sportschool, voetbalwedstrijd en het gebruik van openbaar vervoer, maar ook woninghuur. Aan de meeste diensten werd veel minder besteed dan een jaar eerder, maar aan huisvesting werd iets meer uitgegeven. Aan duurzame goederen werd 7,2 procent minder besteed dan in maart 2019. Huishoudens kochten vooral minder kleding, schoenen en personenauto’s. Zij schaften daarentegen wel meer elektrische apparatuur aan.

Consumenten hebben 9,1 procent meer besteed aan voedings- en genotmiddelen dan in maart 2019. Dit is de grootste groei van de bestedingen aan voedings- en genotmiddelen ooit gemeten. Aan overige goederen, zoals gas en motorbrandstoffen, gaven huishoudens 1,5 procent minder uit dan een jaar eerder. Het energie- en waterverbruik lag weliswaar hoger, maar consumenten hebben veel minder motorbrandstoffen getankt.

Twee weken geleden meldde het CBS dat de detailhandel in maart 3,5 procent meer heeft omgezet dan in maart 2019. Het verkoopvolume lag 2 procent hoger. De foodsector realiseerde een hogere omzet terwijl de omzet van de non-foodsector kromp. Ook deze cijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen.