Grondwaterpeil weer op orde door vele regen

25-02-2020 JOURE – Door de regenval van de afgelopen weken is het grondwaterpeil weer op het niveau gekomen van 2 jaar geleden. De uitgangspositie ook in de diepere ondergrond is het waterpeil ‘genormaliseerd’.

De verachting is dat zodra er weer ‘drogere tijden’ aanbreken het grondwaterpeil weer zal zakken. Dat betekend dat indien er zich zomers voordoen zoals 2 jaar geleden, er wederom een tekort aan grondwater kan ontstaan.

Het is nog niet mogelijk om water te bufferen of op te slaan, omdat er simpelweg geen capaciteiten voor zijn in Friesland. Dit op de lange termijn wel mogelijk een optie kunnen zijn.