Grondwaterpeil in Fryslân 10 centimeter lager

25-04-2019 JOURE – Door de regen in maart zijn de grondwaterstanden vooral in de lage delen van Friesland aangevuld. Het grondwaterpeil staat 10 centimeter lager dan vorige jaren. Ook is de bovenste grondlaag nog droger dan normaal in deze periode. Om de Friese boezemkanalen en meren op peil te houden, laat Wetterskip Fryslân water in vanuit het IJsselmeer. Het water wordt dan door gemalen verdeeld naar de poldervaarten en -sloten. Er is voldoende water beschikbaar om de peilen in stand te houden.

Na de regen van enkele weken geleden, is er weinig regen gevallen. De komende week gaat de temperatuur omhoog en neemt de vraag naar water toe door plantengroei. Daarom heeft Wetterskip Fryslân de waterstand in poldersloten- en vaarten zoveel mogelijk verhoogd. Met de hogere waterstanden probeert het waterschap het uitzakken van grondwater af te remmen en mogelijke neerslag zo goed mogelijk in de bodem vast te houden. Ook helpt dit om dijken en kaden voldoende vochtig te houden.